Štístko, to je nejlepší hudba pro Vaši party nebo dětský den, se Štístkem jsou všichni HAPPY jen. Dále i zvukařské služby nabízíme, vaši akci ozvučíme. Pojďte s námi do toho a je to téměř hotovo !!!

Štístko music

aneb zábava bez hranic

Náhodné foto z akcí:

Kontakt

Kontaktní osoba: 
Mgr. Roman Pluta, DiS.

Telefonní číslo: 
+420 776 07 24 23

Web. stránky: 
www.stistko.com

E-mail: 
 stistko@stistko.com

Facebook: 
www.facebook.com/stistkomusic

Sídlo: 

Rychvald
(Moravskoslezský kraj)

IČO: 
025 55 620 

Formality potřebné
k uzavření manželství

Vznik manželství a ostatní vztahy mezi manželi upravuje Zákon o rodině č. 94/1963 Sb., Novela na podporu rovnoprávnosti mezi manželi uvedeného zákona z 1.8. 1998 a náležitosti a podmínky vzniku manželství řeší Zákon č. 301/2000 Sb. O matrikách z 1.7. 2001.

  • manželství se uzavírá svobodným a úplným prohlášením muže a ženy o tom, že spolu vstupují do manželství, učiněným před obecním úřadem pověřeným vést matriky nebo před orgánem církve nebo náboženské společnosti oprávněné k tomu zvláštním předpisem.
  • prohlášení se činí veřejně a slavnostním způsobem v přítomnosti dvou svědků.
  • podle Zákona manželství nemůže uzavřít sňatek nezletilý. Existují však výjímky. Manželství se pak povoluje uzavřít jen na základě soudního rozhodnutí, jestliže to je v souladu se společenským účelem manželství. Sňatek může uzavřít jen nezletilý starší šestnácti let, přičemž návrh na povolení uzavřít manželství musí podat sám nezletilý snoubenec, nikoli jeho rodiče nebo druhý snoubenec.
  • manželství nemůže uzavřít osoba zbavená způsobilosti k právním úkonům. Osoba, která má způsobilost k právním úkonům omezenou, může uzavřít manželství jen s povolením soudu.
  • manželství nemůže uzavřít osoba stižena duševní poruchou, pokud by porucha měla za následek omezení nebo zbavení způsobilosti k právním úkonům. Soud však může této osobě uzavření manželství povolit, je-li zdravotní stav osoby slučitelný s účelem manželství.
  • formality k uzavření manželství se vyřizují na matrice obecního úřadu, který je pověřený vést matriku podle místa trvalého bydliště jednoho ze snoubenců nebo dle místa konání svatebního obřadu.

K žádosti o uzavření civilního manželství je potřeba předložit platné doklady snoubenců – rodný list, občanský průkaz, rozvedení předkládají rozhodnutí o rozvodu nebo rozluce opatřené doložkou o nabytí právní moci, nebo průkaz vojáka z povolání nebo cestovní pas jako doklad o státním občanství. Pro uzavření sňatku s cizincem nebo v zahraničí se informujte o potřebných formalitách na příslušném úřadě. Dále musíte prohlásit, že vám nejsou známy žádné okolnosti vylučující uzavření manželství, že znáte navzájem svůj zdravotní stav, že jste zvážili úpravu budoucích majetkových vztahů a budoucího uspořádání bydlení a hmotné zajištění rodiny pro uzavření manželství. Domluvte se také, jaké příjmení budete vy a společné děti používat.

Formality k uzavření církevního sňatku – informace jsou velmi nepřesné, záleží k jaké církvi patříte. V první řadě byste měli zajít na matriční úřad v místě trvalého bydliště jednoho ze snoubenců nebo v místě, kde se bude konat svatební obřad a předložit stejné doklady, které popisujeme výše v případě civilního sňatku. Na matrice získáte Osvědčení pro uzavření církevního manželství. Poté navštivte svého faráře a on vám dá ty informace, které potřebujete.

 

Nejbližší veřejné akce:

12 srp 2017
Hry v pohraničí

Reference

Firemní večírky

RESPECT INSURANCE BROKERS
Vítkovice Schreier 
CMN Textil a.s. 
Segezha Packaging s.r.o. 
BM servis Bohumín
Policie Orlová
MěU Dětmarovice
MěU Rychvald
a další .....

Plesy a venkovní zábavy

Klub zábavy a sportu Záolší
Reprezentační ples obce Soběšovice
Reprezentační ples Harmony Ostrava
Reprezentační ples Silma centrum
Hasičský ples SDH Rychvald
Hasičský ples SDH Orlová - Poruba
Hasičský ples SDH Metylovice
Hasičský ples SDH Dětmarovice
Venkovní zábava SDH Šunychl
Venkovní zábava SDH Jančí
Farní ples Dětmarovice
Farní ples Dolní Lutyně
Farní ples Bohumín
Sokolský ples Dětmarovice
Ples ZO ČSCH Dolní Lutyně
Ples ZŠ Dolní Lutyně
Ples ZŠ Skřečoň
Ples ZŠ ČSA Bohumín
Sportovní ples TJ Bohumín
a další ....

 

Ostatní

Dětský den pro ČSSD Rychvald
Dětský karneval MŠ Dolní Lutyně
Dětský den ZŠ Doubrava okr. Karviná

 

Během roku pravidelně hrajeme:

  •   40 svateb a soukromých oslav
  •  16 plesů a venkovních zábav

A jsme velice poctěni, že se
na nás naši zákazníci 
opakovaně obracejí.

 

Facebook page