Štístko, to je nejlepší hudba pro Vaši party nebo dětský den, se Štístkem jsou všichni HAPPY jen. Dále i zvukařské služby nabízíme, vaši akci ozvučíme. Pojďte s námi do toho a je to téměř hotovo !!!

Štístko music

aneb zábava bez hranic

Kontakt

Kontaktní osoba: 
Mgr. Roman Pluta, DiS.

Telefonní číslo: 
+420 776 07 24 23

Web. stránky: 
www.stistko.com

E-mail: 
 stistko@stistko.com

Facebook: 
www.facebook.com/stistkomusic

Sídlo: 

Rychvald
(Moravskoslezský kraj)

IČO: 
025 55 620 

Partneři

Formality potřebné
k uzavření manželství

Vznik manželství a ostatní vztahy mezi manželi upravuje Zákon o rodině č. 94/1963 Sb., Novela na podporu rovnoprávnosti mezi manželi uvedeného zákona z 1.8. 1998 a náležitosti a podmínky vzniku manželství řeší Zákon č. 301/2000 Sb. O matrikách z 1.7. 2001.

  • manželství se uzavírá svobodným a úplným prohlášením muže a ženy o tom, že spolu vstupují do manželství, učiněným před obecním úřadem pověřeným vést matriky nebo před orgánem církve nebo náboženské společnosti oprávněné k tomu zvláštním předpisem.
  • prohlášení se činí veřejně a slavnostním způsobem v přítomnosti dvou svědků.
  • podle Zákona manželství nemůže uzavřít sňatek nezletilý. Existují však výjímky. Manželství se pak povoluje uzavřít jen na základě soudního rozhodnutí, jestliže to je v souladu se společenským účelem manželství. Sňatek může uzavřít jen nezletilý starší šestnácti let, přičemž návrh na povolení uzavřít manželství musí podat sám nezletilý snoubenec, nikoli jeho rodiče nebo druhý snoubenec.
  • manželství nemůže uzavřít osoba zbavená způsobilosti k právním úkonům. Osoba, která má způsobilost k právním úkonům omezenou, může uzavřít manželství jen s povolením soudu.
  • manželství nemůže uzavřít osoba stižena duševní poruchou, pokud by porucha měla za následek omezení nebo zbavení způsobilosti k právním úkonům. Soud však může této osobě uzavření manželství povolit, je-li zdravotní stav osoby slučitelný s účelem manželství.
  • formality k uzavření manželství se vyřizují na matrice obecního úřadu, který je pověřený vést matriku podle místa trvalého bydliště jednoho ze snoubenců nebo dle místa konání svatebního obřadu.

K žádosti o uzavření civilního manželství je potřeba předložit platné doklady snoubenců – rodný list, občanský průkaz, rozvedení předkládají rozhodnutí o rozvodu nebo rozluce opatřené doložkou o nabytí právní moci, nebo průkaz vojáka z povolání nebo cestovní pas jako doklad o státním občanství. Pro uzavření sňatku s cizincem nebo v zahraničí se informujte o potřebných formalitách na příslušném úřadě. Dále musíte prohlásit, že vám nejsou známy žádné okolnosti vylučující uzavření manželství, že znáte navzájem svůj zdravotní stav, že jste zvážili úpravu budoucích majetkových vztahů a budoucího uspořádání bydlení a hmotné zajištění rodiny pro uzavření manželství. Domluvte se také, jaké příjmení budete vy a společné děti používat.

Formality k uzavření církevního sňatku – informace jsou velmi nepřesné, záleží k jaké církvi patříte. V první řadě byste měli zajít na matriční úřad v místě trvalého bydliště jednoho ze snoubenců nebo v místě, kde se bude konat svatební obřad a předložit stejné doklady, které popisujeme výše v případě civilního sňatku. Na matrice získáte Osvědčení pro uzavření církevního manželství. Poté navštivte svého faráře a on vám dá ty informace, které potřebujete.

 

Náhodné foto z akcí:

Nejbližší veřejné akce:

26 srp 2017
16:00 - 23:59
Borůvková noc na Chata Skalka

Reference

Zdenka Kantorová

Děkuji za úžasnou atmosféru, suprovní hudbu a zpěv na sobotní akci v třebovickém mlýně. Všem Vás budu doporučovat. Ještě jednou moc diky!!!!!

Helena Bystroňová Surmová 

Perfektní jedni z nejlepších a to už jsem jich slyšeli,snad se potkáme zase někdy u nás :) Restaurace u Bystroňů

Viktor Slovak napsal(a):

Romčo, dík za skvělou zábavu, lidi se bavili a moc pochvalovali suprr nezklamali jste. Díky moc.... 

Werča Žigová

 ;-) .... hlavně perfektně hrajete! Plesy s vaší hudbou jsou Vždy zárukou dobré hudby a zábavy. Rada další sezonu půjdu na plesy, kde budete hrát ;-)

Kateřina Bulawová 

Pro mne zatím nejlepší plesová kapela, kterou jsem zažila.

Iveta Rozsívalová 

...kapela má super repertoár, vyhoví nejen na plesech, ale i na soukromých akcích...vždy spokojenost ;-)

David Michalčík 

Už se těšíme na únor (plesová sezona) s Vámi. 

Veronika Vychodilová 

Naprosto úžasné, skvělé, bombovní!!! Obrovské diky všem!

 

Plesy a venkovní zábavy,
které pravidelně hrajeme

Ples a venkovní akce Klub zábavy a sportu Vendryně Záolší
Hasičský ples SDH Rychvald
Hasičský ples SDH Orlová - Poruba
Hasičský ples SDH Metylovice
Hasičský ples SDH Dětmarovice
Farní ples Bohumín
Ples ZO ČSCH Dolní Lutyně
a další ....

 

 

 

Během roku pravidelně hrajeme:

  •   40 svateb a soukromých oslav
  •  16 plesů a venkovních zábav

A jsme velice poctěni, že se
na nás naši zákazníci 
opakovaně obracejí.

 

Facebook page